خدمات محیط زیستی

Home/خدمات ما/خدمات محیط زیستی
خدمات محیط زیستی 2017-06-06T11:01:15+00:00

خدمات محیط زیستی

شرکت سبز نگارینه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و به طبع آن گسترش صنایع، آلودگی های محیط زیستی رو به افزایش است. مبحث محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره شناخته شده و از پایه های توسعه پایدار به شمار میرود. عدم توجه به محیط زیست پیامدها و مشکلات عدیده ای را برای جوامع بشری و این کره خاکی در پی خواهد داشت. نادیده گرفتن مشکلات زیست محیطی ناشی از رشد حنعت در کشور اثرات نامطلوبی بر محیط زیست باقی خواهد گذاشت بطوری که تاثیر عوامل مخرب گاه می تواند دائمی و غیر قابل برگست باشد و تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی گردد. بنابراین برای توسعه پایدار صنعت کشور لازم است تا جنبه های محیط زیستی صنایع کشور (با توجه به اقلیم) مورد شناسایی قرار گیرد.

جهت جلوگیری از نشر آلاینده های محیط زیستی قوانینی تدویل شده است که با اجرای آنها می توان نقش مهمی در حفظ محیط زیست ایفا کرد.

نظر به زمینه فعالیت شرکت سبز نگارینه و سابقه طولانی در ارائه خدمات محیط زیستی، آمادگی خود جهت مشاوره به صنایع را اعلام می دارد.